Języki

Konfigurowanie programu Mail do obsługi konta poczty e-mail

W większości przypadków program Mail automatycznie konfiguruje konta pocztowe, tak aby można było wysyłać i odbierać wiadomości e-mail w systemie OS X. Jeśli automatyczna konfiguracja kont okaże się niemożliwa, mogą być potrzebne informacje, które można uzyskać od dostawcy usług poczty e-mail, posługując się „ściągą” zawartą w tym artykule.

Konfigurowanie programu Mail do obsługi kont poczty e-mail

Wskazówka: kliknij tutaj, aby wyświetlić „ściągę” w formacie PDF, którą można wydrukować.

Przed skonfigurowaniem programu Mail

 • Upewnij się, że jest dostępne połączenie internetowe (na przykład użyj przeglądarki internetowej).
 • Użyj funkcji Uaktualnienia oprogramowania, aby zainstalować najnowsze uaktualnienia, które są dostępne.
   

Program Mail może automatycznie uzyskać ustawienia kont poczty e-mail w przypadku wielu dostawców

 1. Otwórz program Mail.
 2. Wybierz polecenie Dodaj konto z menu Plik. Jeśli otwierasz program Mail po raz pierwszy, zostanie automatycznie wyświetlony monit o dodanie konta.
 3. Wprowadź imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Więcej informacji zawiera artykuł Mac — podstawy: program Mail.

Większość kont poczty e-mail można skonfigurować automatycznie. Jeśli jednak program Mail nie jest w stanie automatycznie skonfigurować danego konta, zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu.

Wskazówka: ustawienia stosowane przez dostawcę usług poczty e-mail można też sprawdzić za pośrednictwem Asystenta ustawień programu Mail. Jeśli to się nie powiedzie, należy skontaktować się z dostawcą poczty e-mail i uzyskać odpowiedzi na pytania z poniższej „ściągi”.
 

Ręczne konfigurowanie programu Mail

Uwaga: ustawienia poczty e-mail należy zanotować zgodnie ze „ściągą” poniżej. Skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail i zanotuj wszystkie szczegóły, które są wymagane w celu wpisania ustawień. Informacje te będą wymagane do ukończenia procesu konfiguracji. Możesz wydrukować arkusz i zapisać informacje na nim lub wkleić arkusz do dokumentu tekstowego i wypełnić go na komputerze Mac. Zachowaj arkusz w celu użycia w przyszłości.

 1. Otwórz program Mail (kliknij jego ikonę w Docku lub w katalogu Programy).
 2. Jeśli asystent „Witamy w programie Mail” nie zostanie wyświetlony, wybierz polecenie Dodaj konto z menu Plik.
 3. Wypełnij pola Pełna nazwa, Adres email i Hasło.

  Uwaga:
  hasło konta poczty e-mail zostanie zachowane w pęku kluczy, aby umożliwić automatyczne logowanie się na koncie po otwarciu programu Mail.
 4. Usuń zaznaczenie opcji Skonfiguruj konto automatycznie, jeśli jest włączona. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 5. Wybierz prawidłowy typ konta.
 6. Wpisz zrozumiały opis dla konta, taki jak „Konto Gmail Anny” lub „Konto Yahoo! Juana”. Można wpisać dowolną nazwę.
 7. Wprowadź informacje w polach Serwer poczty przychodzącej, Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 8. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź ustawienia zabezpieczeń poczty przychodzącej. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 9. Wpisz zrozumiały opis dla serwera poczty wychodzącej, taki jak „Serwer poczty wychodzącej Gmail” lub „Serwer poczty wychodzącej Yahoo!”.
 10. Wprowadź informacje dotyczące serwera poczty wychodzącej.
 11. W razie potrzeby wybierz opcję Użyj uwierzytelnienia, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 12. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź ustawienia zabezpieczeń poczty wychodzącej. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 13. Sprawdź ustawienia w oknie Podsumowanie konta. Zaznacz pole wyboru Włącz to konto. Kliknij przycisk Utwórz, aby zakończyć proces.

Po wykonaniu tej procedury powinno być możliwe wysyłanie i odbieranie poczty e-mail za pomocą tego konta. Jeśli nie można wysyłać lub odbierać poczty e-mail, skontaktuj się z dostawcą Internetu w celu uzyskania pomocy (nawet jeśli nie korzystasz z usług poczty e-mail tego dostawcy) albo odwiedź witrynę pomocy lub wsparcia online dostawcy Internetu. Przygotuj ustawienia swojego konta e-mail, aby poinformować dział wsparcia dostawcy Internetu o wymaganiach dostawcy usług poczty e-mail.
 

 

„Ściąga” dotycząca ustawień kont poczty e-mail

Kliknij to łącze, aby wyświetlić „ściągę” w formacie PDF, którą można wydrukować. Niestandardowy dokument PDF można wypełnić w formie elektronicznej na komputerze Mac (a następnie wydrukować) bądź wydrukować go w niezmienionej postaci i wypełnić ręcznie. Wydrukowana kopia może być przydatna w późniejszym czasie. Zaleca się drukowanie za pomocą programu Podgląd.

Uzyskując odpowiedzi na wszystkie pytania, można zdobyć potrzebne informacje o ustawieniach konta poczty e-mail. Wybierz polecenie Dodaj konto z menu Plik (jeśli otwierasz program Mail po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o dodanie konta). Wprowadź imię i nazwisko, adres e-mail i hasło.

Gdy program Mail sprawdzi dostawcę usług poczty e-mail, wyświetli pola ustawień konta e-mail, w których należy wprowadzić zanotowane ustawienia.

Pytania Odpowiedzi Uwagi
Imię i nazwisko:   Dane, które mają być wyświetlane w wysyłanych wiadomościach, na przykład Tomasz Kowalski.
Mój adres e-mail:                                @                        .        Przykład: tomclark@example.com.
Mój dostawca poczty e-mail:   Nazwa dostawcy poczty e-mail, na przykład Yahoo, Gmail, Comcast lub AOL.

 

Pytania Odpowiedzi Uwagi
Typ konta:
Wybierz właściwą opcję.
POP [     ]
IMAP [     ]
Exchange IMAP [     ]
Exchange 2007 EWS [     ] (zobacz niżej)
Dostawca będzie wiedział, jaki typ konta należy wybrać.
Opis:   Używany jako nazwa skrzynki Przychodzące w programie Mail.
Przykład: „Poczta e-mail Toma”
Nazwa hosta serwera poczty przychodzącej:   Przykład: mail.example.com
Nazwa użytkownika:   Przykład: tomclark lub tomclark@example.com
Hasło:   Zapewnia ochronę konta poczty e-mail. Ten artykuł zawiera wskazówki, jak wybrać odpowiednie hasło.
Numer portu serwera poczty przychodzącej:   Dostawca będzie wiedział, który port należy wybrać.
Metoda uwierzytelnienia serwera poczty przychodzącej:
Wybierz właściwą opcję.
Hasło [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ] Brak [     ] Dostawca będzie wiedział, którą metodę uwierzytelniania należy wybrać.
Czy serwer poczty przychodzącej obsługuje protokół SSL (Secure Sockets Layer)? Tak [     ] Nie [     ] Dostawca może podać tu inną nazwę protokołu — TLS (Transport Layer Security).

 

Pytania Odpowiedzi Uwagi
Serwer poczty wychodzącej:   Przykład: smtp.example.com
Port serwera poczty wychodzącej:
Wybierz właściwą opcję.
25 [     ] 465 [     ] 587 [     ] Inny: Dostawca będzie wiedział, który port należy wybrać.
Czy serwer poczty wychodzącej obsługuje protokół SSL (Secure Sockets Layer)? Tak [     ] Nie [     ]  Dostawca może podać tu inną nazwę protokołu — TLS (Transport Layer Security).
Metoda uwierzytelnienia serwera poczty wychodzącej:
Wybierz właściwą opcję.
Hasło [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ] Brak [     ] Dostawca będzie wiedział, którą metodę uwierzytelniania należy wybrać.
W przypadku odpowiedzi Brak dowiedz się, jakich ustawień serwera poczty wychodzącej (SMTP) należy używać podczas nawiązywania połączenia spoza sieci dostawcy Internetu, na przykład podczas korzystania z Internetu za pośrednictwem punktu dostępu Wi-Fi w lokalnej kawiarni. Zanotuj te ustawienia w kolejnej tabeli.

 

Pytania Odpowiedzi Uwagi
Serwer poczty wychodzącej:   Przykład: smtp.example.com
Port serwera poczty wychodzącej:
Wybierz właściwą opcję.
25 [     ] 465 [     ] 587 [     ] Inny: Dostawca będzie wiedział, który port należy wybrać.
Czy serwer poczty wychodzącej obsługuje protokół SSL (Secure Sockets Layer)? Tak [     ] Nie [     ] Dostawca może podać tu inną nazwę protokołu — TLS (Transport Layer Security).
Metoda uwierzytelnienia serwera poczty wychodzącej:
Wybierz właściwą opcję.
Hasło [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ]  

Pytania dotyczące konta Microsoft Exchange 2007 (EWS)

Jeśli w przypadku programu Exchange 2007 (EWS) na serwerze nie jest włączona automatyczna konfiguracja lub nie ma co do tego pewności, należy spytać o następujące kwestie (lub samodzielnie uzyskać te informacje): 

 • Jaka jest nazwa konta?
 • Jakie jest hasło?
 • Jaka jest nazwa serwera dostępu klienta (CAS)? (Jest używana w polu serwera poczty przychodzącej).
 • Które porty są używane dla serwerów wewnętrznych i zewnętrznych?
 • Czy jest wymagany dostęp do sieci VPN?

Informacje na temat używania konta programu Exchange 2007 w programie Mail w systemie Mac OS X 10.6 można uzyskać w tym artykule.

Informacje dodatkowe

Wskazówka: jeśli występują problemy z wysyłaniem lub odbieraniem poczty e-mail po wprowadzeniu ustawień konta e-mail, należy zapoznać się z tym artykułem.

Usuwanie konta pocztowego

Konto pocztowe można usunąć z programu Mail, na przykład jeśli dane konto nie jest już używane.

Ważne: usunięcie konta spowoduje trwałe usunięcie jego skrzynek pocztowych, wiadomości, notatek i rzeczy do zrobienia. Aby zachować te elementy, należy skopiować je do skrzynki pocztowej Na moim Macu przed usunięciem konta.

Konta Exchange oraz IMAP przechowują skrzynki pocztowe i wiadomości na serwerze. Usunięcie konta tego typu w programie Mail nie spowoduje trwałego usunięcia wiadomości z serwera. Jeśli jednak nie masz pewności, czy dane konto jest jednego z powyższych typów, skopiuj do skrzynki pocztowej Na moim Macu skrzynki pocztowe i wiadomości, które chcesz zachować. Aby ręcznie zachować pojedyncze wiadomości, wybierz je, a następnie wybierz polecenie Zachowaj jako z menu Plik.

Aby usunąć konto e-mail w programie Mail:

 1. Otwórz program Mail (kliknij jego ikonę w Docku lub w katalogu Programy).
 2. Z menu Mail wybierz polecenie Preferencje lub naciśnij kombinację klawiszy Command-, (klawisze Command i przecinek).
 3. Kliknij ikonę Konta.
 4. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
 5. Kliknij ikonę - (minus). Zostanie wyświetlony komunikat „Dane ustawień konta, skrzynki pocztowe, wiadomości, notatki i rzeczy do zrobienia zostaną trwale usunięte z komputera”.
 6. Jeśli chcesz usunąć konto i wiadomości e-mail z komputera, kliknij przycisk Usuń, aby zakończyć proces.

 

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: 2013-10-18
Był pomocny?
Tak
Nie
 • Ostatnia modyfikacja: 2013-10-18
 • Artykuł: HT1277
 • Wyświetleń:

  5651
 • Ocena:
  • 100.0

  (1 odpowiedzi)

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu