Talen

Mail configureren voor uw e-mailaccount

Het programma Mail kan doorgaans e-mailaccounts automatisch configureren zodat u e-mailberichten kunt versturen en ontvangen in OS X. Als het programma zichzelf niet automatisch kan configureren voor uw account(s), moet u wellicht bepaalde informatie vergaren bij uw e-mailaanbieder met behulp van de naslagkaart in dit artikel.

Mail configureren voor uw e-mailaccount(s)

Tip: klik hier voor een afdrukbare pdf-versie van de naslagkaart.

Voordat u Mail configureert

 • Zorg ervoor dat u bent verbonden met het internet (controleer de verbinding bijvoorbeeld met een webbrowser).
 • Gebruik Software-update om de nieuwste updates te installeren.
   

Mail kan automatisch de instellingen van e-mailaccounts van veel e-mailaanbieders verkrijgen

 1. Open Mail.
 2. Kies Voeg account toe in het menu Archief. Als u Mail voor het eerst opent, wordt u automatisch gevraagd een account toe te voegen.
 3. Voer uw volledige naam, e-mailadres en wachtwoord in. Raadpleeg het artikel Mac ABC: Mail voor meer informatie.

Doorgaans kan een e-mailaccount automatisch voor u worden geconfigureerd. Als u een e-mailaccount gebruikt die Mail niet automatisch kan configureren, gaat u verder met dit artikel.

Tip: u kunt ook de Mail-configuratie-assistent gebruiken om de instellingen van uw e-mailaanbieder te zoeken. Als de Mail-configuratie-assistent geen instellingen biedt voor uw e-mailaanbieder, gebruikt u de onderstaande 'naslagkaart' met vragen wanneer u contact opneemt met uw e-mailaanbieder.
 

Mail handmatig configureren

Opmerking: u dient de instellingen van uw e-mail te noteren. Raadpleeg de onderstaande naslagkaart. Neem contact op met uw e-mailaanbieder en noteer alle gegevens die u nodig hebt om de instellingen in te vullen. Tijdens het configuratieproces hebt u deze gegevens nodig om het configuratieproces te voltooien. U kunt de gegevens op een blad afdrukken of ze erop schrijven, of ze plakken in een tekstdocument en invullen op een Mac. Bewaar het blad voor latere naslag indien nodig.

 1. Open Mail (klik erop in het Dock of open het in de map Programma's).
 2. Kies Voeg account toe in het menu Archief als de assistent 'Welkom bij Mail' niet wordt weergegeven.
 3. Vul de velden Volledige naam, E-mailadres en Wachtwoord in.

  Opmerking
  : het wachtwoord van uw e-mailaccount wordt bewaard in Sleutelhanger zodat u automatisch kunt inloggen bij uw e-mailaccount wanneer u Mail opent.
 4. Maak indien nodig de selectie van 'Configureer account automatisch' ongedaan. Klik op 'Ga door'.
 5. Kies het juiste Accounttype.
 6. Geef de account een nuttige beschrijving zoals 'Anne's Gmail-account' of 'Piets Yahoo!- e-mailaccount'. U kunt zelf de beschrijving kiezen.
 7. Voer de velden 'Server inkomende post', 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' in. Klik op 'Ga door'.
 8. Voer de instellingen voor Beveiliging inkomende post in wanneer u hierom wordt gevraagd. Klik op 'Ga door'.
 9. Gebruik voor Server uitgaande post een nuttige beschrijving zoals 'Gmail uitgaande Mail-server' of 'Yahoo! uitgaande Mail-server'.
 10. Voer de gegevens voor 'Server uitgaande post' in.
 11. Selecteer 'Gebruik identiteitscontrole' indien nodig en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op 'Ga door'.
 12. Voer de instellingen voor 'Beveiliging uitgaande post' in als u hierom wordt gevraagd. Klik op 'Ga door'.
 13. Controleer de instellingen in Accountoverzicht. Vink 'Gebruik account online' aan. Klik op 'Maak aan' om het proces te voltooien.

Na het voltooien van deze stappen moet u e-mail via deze account kunnen verzenden en ontvangen. Als u geen e-mail kunt verzenden of ontvangen, neemt u contact op met uw internetaanbieder voor assistentie (zelfs als u de e-mailservice van uw internetaanbieder niet gebruikt) of bezoekt u aangeboden online help- of ondersteuningswebsites. Houd de instellingen van uw e-mail bij de hand om uw internetaanbieder te informeren over de vereisten van uw e-mailaanbieder.
 

 

'Naslagkaart' met de instellingen van uw e-mailaccount

Klik op deze koppeling voor een afdrukbare pdf van de naslagkaart. Als u de aangepaste pdf gebruikt, kunt u het formulier elektronisch invullen op een Mac (en dit vervolgens afdrukken) of kunt u het eerst afdrukken en het vervolgens handmatig invullen. Als u de naslagkaart afdrukt, hebt u later een kopie die u kunt raadplegen. Druk de pagina af vanaf Voorvertoning voor het beste resultaat.

Wanneer alle vragen zijn beantwoord, hebt u de nodige informatie over de instellingen van uw e-mailaccount.  Kies Voeg account toe in het menu Archief (als u Mail voor het eerst opent, wordt u gevraagd een account toe te voegen). Voer uw volledige naam, e-mailadres en wachtwoord in.

Nadat Mail uw e-mailaanbieder heeft gecontroleerd, voorziet het programma velden voor de instellingen van uw e-mailaccount waarin u de instellingen moet invullen die u hebt genoteerd.

Vragen Antwoorden Opmerkingen
Volledige naam:   Uw naam zoals u deze in de door u verzonden berichten wilt weergeven, bijvoorbeeld Tom Klaver.
Mijn e-mailadres:                                @                        .        Bijvoorbeeld: tomklaver@voorbeeld.com.
Mijn e-mailaanbieder:   De naam van uw e-mailaanbieder zoals Yahoo, Gmail, Comcast of AOL.

 

Vragen Antwoorden Opmerkingen
Accounttype:
Kies er één.
POP [     ]
IMAP [     ]
Exchange IMAP [     ]
Exchange 2007 EWS [     ] (zie onderaan)
Uw aanbieder geeft aan welk Accounttype u moet selecteren.
Beschrijving:   Gebruikt als titel van uw postvak voor inkomende berichten in Mail.
Zoals 'E-mail van Tom'
Hostnaam van server voor inkomende post:   Bijvoorbeeld: mail.voorbeeld.com
Gebruikersnaam:   Bijvoorbeeld: tomclark of tomclark@voorbeeld.com
Wachtwoord:   Gebruikt om uw e-mailaccount te beschermen. Raadpleeg dit artikel om een goed wachtwoord te kiezen.
Poortnummer van server voor inkomende post:   Uw aanbieder geeft aan welke poort u moet selecteren.
Methode voor identiteitscontrole van server voor inkomende post:
Kies er één.
Wachtwoord [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ] Geen [     ] Uw aanbieder geeft aan welke methode voor identiteitscontrole u moet kiezen.
Ondersteunt de server voor inkomende post Secure Sockets Layer (SSL)? Ja [     ] Nee [     ] Uw aanbieder kan dit Transport Layer Security (TLS) noemen.

 

Vragen Antwoorden Opmerkingen
Server voor uitgaande post:   Bijvoorbeeld: smtp.voorbeeld.com
Poort van server voor uitgaande post:
Kies er één.
25 [     ] 465 [     ] 587 [     ] Andere: Uw aanbieder geeft aan welke poort u moet selecteren.
De server voor uitgaande post ondersteunt Secure Sockets Layer (SSL): Ja [     ] Nee [     ]  Uw aanbieder kan dit Transport Layer Security (TLS) noemen.
Type identiteitscontrole van server voor uitgaande post:
Kies er één.
Wachtwoord [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ] Geen [     ] Uw aanbieder geeft aan welke methode voor identiteitscontrole u moet kiezen.
Indien 'Geen', vraagt u welke instellingen voor de server voor uitgaande post (SMTP) van de internetaanbieder buiten het netwerk worden gebruikt wanneer u niet via uw internetaanbieder met het internet bent verbonden (bijvoorbeeld via een Wi-Fi-hotspot of in een plaatselijke koffiehuis). Gebruik het volgende schema om deze instellingen te noteren.

 

Vragen Antwoorden Opmerkingen
Server voor uitgaande post:   Bijvoorbeeld: smtp.voorbeeld.com
Poort van server voor uitgaande post:
Kies er één.
25 [     ] 465 [     ] 587 [     ] Andere: Uw aanbieder geeft aan welke poort u moet selecteren.
De server voor uitgaande post ondersteunt Secure Sockets Layer (SSL): Ja [     ] Nee [     ] Uw aanbieder kan dit Transport Layer Security (TLS) noemen.
Type identiteitscontrole van server voor uitgaande post:
Kies er één.
Wachtwoord [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ]  

Specifieke vragen voor Microsoft Exchange 2007 (EWS)

Als automatische configuratie bij Exchange 2007 (EWS) niet is ingeschakeld op de server of als u het niet zeker weet, dient u deze vragen te stellen of de antwoorden erop te kennen: 

 • Wat is mijn accountnaam?
 • Wat is mijn wachtwoord?
 • Wat is de naam van de Client Access Server (CAS)? (Gebruikt voor het veld server inkomende post.)
 • Welke poorten worden voor interne en externe servers gebruikt?
 • Is VPN-netwerktoegang vereist?

Voor informatie over het gebruik van een Exchange 2007-account met Mail in Mac OS X v10.6 raadpleegt u dit artikel.

Aanvullende informatie

Tip: raadpleeg dit artikel als u problemen ondervindt bij het versturen of ontvangen van e-mail na het invoeren van de instellingen van uw e-mailaccount.

Een e-mailaccount verwijderen

U wenst mogelijk een e-mailaccount te verwijderen in Mail als u de account niet langer gebruikt.

Belangrijk: de verwijdering van een account verwijdert definitief de postbussen, berichten, notities en taken. Als u deze wenst te behouden, moet u ze kopiëren naar een Op mijn Mac-postbus voordat u de account verwijdert.

Exchange- en IMAP-accounts bewaren hun postbussen en berichten op de server. De verwijdering van deze accounttypen in Mail verwijdert de berichten niet definitief van de server. Als u echter niet geheel zeker weet dat uw account een van deze typen is, kopieert u de postbussen en berichten die u wenst te behouden naar een Op mijn Mac-postbus, of slaat u afzonderlijke berichten handmatig op door ze te selecteren en Bewaar als in het menu Archief te kiezen.

Een e-mailaccount in Mail verwijderen:

 1. Open Mail (klik erop in het Dock of open het in de map Programma's).
 2. Kies in het menu Mail de optie Voorkeuren... of druk op Command-, (de toetsen Command en komma).
 3. Klik op het pictogram 'Accounts'.
 4. Selecteer de account die u wenst te verwijderen.
 5. Klik op het minteken ('-'). U ziet de volgende melding: 'De configuratiegegevens, postbussen, berichten, notities en taken worden definitief van uw computer verwijderd'.
 6. Klik op 'Verwijder' om het proces te voltooien als u zeker bent dat u de account en e-mailberichten van de computer wenst te verwijderen.

 

Belangrijk: de vermelding van websites en producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat wij deze websites of producten goedkeuren of aanbevelen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de prestaties of het gebruik van informatie of producten op websites van derden. Apple biedt deze vermeldingen alleen aan als dienst naar zijn gebruikers. Apple heeft de informatie op deze websites niet getest en geeft geen verklaring wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of producten die u op internet vindt, en Apple kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat websites van derden niet afhankelijk zijn van Apple en dat Apple geen enkele controle heeft over de inhoud van die websites. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op: 18-okt-2013
Nuttig?
Ja
Nee
 • Laatst gewijzigd op: 18-okt-2013
 • Artikel: HT1277
 • Aantal keer bekeken:

  null

Aanvullende informatie over productondersteuning