Języki

Szybka pomoc: Internet

Jeśli komputer Mac nie jest jeszcze połączony z Internetem, informacje zamieszczone w tym artykule pomogą nawiązać połączenie. Jeśli komputer Mac nawiązał połączenie, ale występują problemy, niektóre z poniższych wskazówek ułatwiają ponowne nawiązanie połączenia z Internetem.

Na jaki temat potrzebujesz pomocy?

Podłączanie komputera Mac do Internetu

 1. Sprawdzanie, czy Internet jest dostępny
  Jeśli nie masz dostępu do Internetu i nie łączysz się z siecią lokalną (LAN, local area network) lub bezprzewodową stacją bazową z dostępem do Internetu, to przed nawiązaniem połączenia musisz wykupić usługę u dostawcy Internetu. Do znanych dostawców Internetu należą firmy Time Warner, EarthLink i Comcast. Po wykupieniu usługi wróć tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące nawiązywania połączenia. Jeśli masz dostęp do sieci LAN udostępniającej Internet albo masz wykupioną usługę dostępu szerokopasmowego (korzystasz z modemu DSL lub kablowego), przejdź do sekcji 2. Jeśli nawiązujesz połączenie bezprzewodowo za pośrednictwem sieci AirPort, przejdź do sekcji 3. Jeśli do nawiązywania połączenia używasz wbudowanego modemu, przejdź do sekcji 4.
   
 2. Nawiązywanie połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci domowej, sieci LAN lub sieci szerokopasmowej w technologii Ethernet
  Jeśli komputer Mac nie jest jeszcze podłączony kablem Ethernet do sieci LAN lub modemu szerokopasmowego, podłącz go teraz. Komputer Mac może automatycznie określić ustawienia wymagane do nawiązania połączenia. W takim wypadku wystarczy otworzyć przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do Internetu. W przeciwnym razie będzie konieczne wprowadzenie pewnych ustawień ręcznie. Stosowne instrukcje zawiera artykuł Mac OS X: Łączenie z siecią Internet za pomocą modemu kablowego, linii DSL lub sieci lokalnej (LAN).
   
 3. Nawiązywanie połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci AirPort (Wi-Fi)
  Jeśli komputer Mac obsługuje sieci bezprzewodowe przy użyciu modułu AirPort (dostępnego w wielu modelach), można nawiązać połączenie ze stacją bazową Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do Internetu. Spójrz na menu AirPort na pasku menu systemu Mac OS X. Jeśli w tym menu jest wyświetlana informacja „AirPort: wyłączone”, wybierz opcję Włącz AirPort. Zostanie wyświetlony monit o wybranie nazwy sieci bezprzewodowej, z którą ma zostać nawiązane połączenie. (Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło, wprowadź je w odpowiednim polu). Otwórz przeglądarkę internetową, aby korzystać z Internetu. (Nie możesz nawiązać połączenia za pomocą sieci AirPort? W celu uzyskania pomocy zapoznaj się z artykułem Szybka pomoc: sieć AirPort). System Mac OS X zapamięta wybraną stację bazową. Nie będzie trzeba jej ponownie wybierać w celu uzyskania dostępu do Internetu.
   
 4. Łączenie z Internetem za pośrednictwem połączenia modemowego
  Jeśli do nawiązywania połączenia się z dostawcą Internetu jest używany modem, w jednym z poniższych artykułów można uzyskać dodatkowe informacje:
  OS X Lion: Połączenie komutowane z Internetem przy użyciu protokołu PPP
  OS X Lion: Połączenie komutowane z Internetem przy użyciu protokołu PPP

Dodatkowa pomoc na temat nawiązywania połączenia z Internetem

System Mac OS X udostępnia Asystenta ustawień sieci, który pomaga skonfigurować połączenie z Internetem. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Sieć, kliknij przycisk Pomóż mi i kliknij Asystenta, aby go użyć.

Wbudowana pomoc komputerów Mac zawiera instrukcje dotyczące wykonywania wielu czynności na komputerze. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą Internetu, w programie Finder wybierz polecenie Pomoc Macintosha z menu Pomoc, a następnie wpisz słowo Internet w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu. Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie wsparcia dotyczącej sieci.

Najprzydatniejsze wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

 1. Sprawdzanie modemu
  Sprawdź, czy modem jest włączony, a jego wskaźniki (jeśli modem je zawiera) informują o prawidłowym działaniu urządzenia. Jeśli modem jest wyposażony we wskaźnik lub przycisk trybu gotowości („standby”), upewnij się, że modem nie znajduje się w tym trybie. Wygaszenie pewnych wskaźników modemu (które powinny świecić) lub ich świecenie światłem przerywanym w określony sposób może wskazywać, że sieć dostawcy Internetu jest chwilowo niedostępna, wystąpił problem z połączeniem komputera albo należy ponownie uruchomić modem (zobacz: następna wskazówka). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wskaźników stanu modemu, przeczytaj instrukcję dołączoną do modemu albo skontaktuj się z dostawcą Internetu. Dodatkowe informacje można uzyskać w artykule Mac OS X: rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym opartym na modemie kablowym, technologii DSL lub sieci LAN.
   
 2. Ponowne uruchamianie modemu
  Jeśli używasz modemu zewnętrznego (DSL, kablowego albo telefonicznego), wyłącz modem, poczekaj 10 sekund, włącz modem ponownie i poczekaj na jego pełne uruchomienie, a następnie spróbuj wyświetlić dowolną stronę internetową, jeśli będzie dostępne połączenie. (Jeśli używasz modemu telefonicznego, pamiętaj, że przed otwarciem strony internetowej należy nawiązać połączenie z Internetem).
   
 3. Rozwiązywanie problemów przy użyciu narzędzia Diagnostyka sieci
  Jeśli używasz systemu Mac OS X i napotykasz problemy z połączeniem internetowym, użyj narzędzia Diagnostyka sieci (w oknie Preferencje sieci), które wykona kolejne etapy nawiązywania połączenia, przeanalizuje możliwe problemy i podejmie próbę ich rozwiązania. Wybierz opcję Preferencje systemowe z menu Apple, kliknij opcję Sieć, kliknij przycisk Pomóż mi na dole wyświetlonego okna, a następnie kliknij przycisk Diagnostyka, aby uruchomić narzędzie diagnostyczne.
   
 4. Sprawdzanie ustawień sieci
  Porównaj ustawienia sieci w oknie Preferencje sieci z ustawieniami zalecanymi przez dostawcę Internetu. Upewnij się, że używasz najnowszych zalecanych ustawień, a odpowiednie ustawienia zostały poprawnie wprowadzone we właściwych polach. Jeśli nie masz pewności, jak wprowadzić te ustawienia, zapoznaj się z instrukcjami odpowiednimi dla używanego typu połączenia w sekcji Podłączanie komputera Mac do Internetu powyżej.
   
 5. Sprawdzanie połączeń i dostępu
  Sprawdź, czy wszystkie połączenia kabli Ethernet lub telefonicznych są prawidłowe. Sprawdź połączenie z używanymi urządzeniami — komputerem, modemem, koncentratorem, routerem lub bezprzewodową stacją bazową. Spróbuj zastąpić kabel innym, aby mieć pewność, że używany kabel nie jest uszkodzony. Jeśli używasz połączenia bezprzewodowego, upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa i masz do niej dostęp. Niekiedy może być wymagane podanie hasła albo dodanie adresu MAC (identyfikatora karty AirPort) do listy kontroli dostępu. Więcej informacji o przyłączaniu się do zaszyfrowanych sieci bezprzewodowych zawiera artykuł AirPort, Time Capsule: dołączanie do zaszyfrowanej sieci bezprzewodowej. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem sieci korporacyjnej lub firmowej (na przykład wtedy, kiedy jesteś w biurze) i nie możesz uzyskać dostępu do niektórych witryn, możliwe, że pewne połączenia są blokowane przez zaporę sieciową. Aby uzyskać pomoc lub więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z administratorem sieci.
   
 6. Sprawdzanie stanu sieci
  Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Sieć, aby wyświetlić okno Preferencje sieci. Wskaźnik stanu każdego portu jest oznaczony kolorem. Kolor zielony oznacza, że port jest aktywny (włączony) i połączony. Kolor czerwony oznacza, że port jest aktywny, ale nie jest połączony. Sprawdź, czy wskaźnik stanu portu, którego używasz do łączenia komputera z Internetem, jest zielony.

  (Aby sprawdzić stan portów sieciowych we wcześniejszych wersjach systemu OS X, wybierz opcję Stan sieci z menu podręcznego Pokaż. Jeśli poszukiwany port nie zostanie wyświetlony, włącz go, wybierając polecenie Konfiguracje portów sieciowych z menu podręcznego Pokaż i zaznaczając pole wyboru odpowiednie do typu połączenia).
   
 7. Sprawdzanie innych witryn, a następnie dostawcy Internetu lub sieci
  Aby wykluczyć problemy dotyczące tylko określonej witryny (gdy na przykład strona jest chwilowo nieczynna albo wpisano błędny adres URL), odwiedź inną stronę internetową. Jeśli nie możesz otworzyć żadnej strony ani witryny, możliwe, że przyczyna problemu leży po stronie dostawcy Internetu. Odczekaj chwilę i ponownie spróbuj nawiązać połączenie z witryną. Jeśli po upływie pewnego czasu nadal nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci, aby dowiedzieć się, czy wystąpiła awaria sieci.
   
 8. Sprawdzanie systemu DNS pod kątem problemów, jeśli są wyświetlane komunikaty
  Jeśli podczas nawiązywania połączenia z witryną pojawiają się komunikaty takie jak „Wystąpił błąd połączenia” albo „Nie można było znaleźć podanego serwera” lub podobne, źródłem problemu może być usługa systemu nazw domen (DNS, Domain Name System), która konwertuje nazwy DNS (takie jak www.apple.com) na odpowiadające im adresy IP (w tym przykładzie adres 17.254.0.91 dla witryny firmy Apple). Jeśli modem został już uruchomiony ponownie i sprawdzono, czy można uzyskać dostęp do dostawcy Internetu lub sieci, spróbuj wykonać procedurę rozwiązywania problemów z artykułu Rozwiązywanie problemów sygnalizowanych komunikatami „Wystąpił błąd połączenia”, „Nie można było znaleźć podanego serwera” lub podobnymi.
   
 9. Dzwonienie na numer telefonu połączenia modemowego
  Jeśli używasz modemu telefonicznego, wybierz numer modemu dostawcy Internetu ze zwykłego telefonu, aby sprawdzić, czy modem po stronie dostawcy odbiera połączenia. Zwróć uwagę, czy na linii występują szumy lub inne zakłócenia, które mogą wywoływać problemy z połączeniem. Aby sprawdzić działanie modemu podczas próby nawiązania połączenia, włącz dźwięk modemu w preferencjach Sieć.
   
 10. Rozwiązywanie problemów z połączeniami za pomocą Narzędzia sieciowego (użytkownicy zaawansowani)
  Jeśli posiadasz podstawową wiedzę o sieciach, spróbuj zbadać problem za pomocą Narzędzia sieciowego. Aby uzyskać pomoc na temat korzystania z Narzędzia sieciowego, wybierz polecenie Pomoc Narzędzi sieciowych z menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Zobacz wszystkie tematy o Narzędziu sieciowym.
   

Nadal masz problemy?

Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiły rozwiązania problemu, można skorzystać z kilku innych źródeł informacji:

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: 2013-10-08
Był pomocny?
Tak
Nie
 • Ostatnia modyfikacja: 2013-10-08
 • Artykuł: HT1144
 • Wyświetleń:

  1263
 • Ocena:
  • 100.0

  (1 odpowiedzi)

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu