Języki

Pobieranie instrukcji obsługi produktów (plików PDF)

Instrukcje obsługi produktów są dostępne w formacie PDF w witrynie wsparcia Apple. Aby można było wyświetlić instrukcję obsługi, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, program Podgląd lub program Safari (w przypadku komputerów Mac). Program Acrobat Reader można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej firmy Adobe.

Aby pobrać instrukcję obsługi:

Na komputerze Mac przy użyciu programu Safari:

1) Kliknij instrukcję obsługi, którą chcesz pobrać. Instrukcja zostanie otwarta w programie Safari.

2) Przejdź do menu Plik i wybierz polecenie Zachowaj jako.

3) Wybierz miejsce, w którym ma zostać zachowana instrukcja obsługi.

Na komputerze Mac przy użyciu programu Firefox:

1) Kliknij instrukcję obsługi, którą chcesz pobrać. W programie Firefox zostanie wyświetlone pytanie, czy dokument ma zostać otwarty czy zapisany.

2) Wybierz opcję Zapisz, a następnie wybierz miejsce zapisania instrukcji obsługi.

Na komputerze PC z systemem Windows przy użyciu programu Internet Explorer lub Firefox:

1) Kliknij instrukcję obsługi, którą chcesz pobrać. Instrukcja zostanie otwarta w przeglądarce internetowej lub w programie Acrobat Reader.

2) Przejdź do menu Plik i wybierz polecenie Zapisz (lub Zapisz jako).

3) Wybierz miejsce, w którym ma zostać zapisana instrukcja obsługi.

UWAGA: jeśli instrukcja obsługi nie otworzy się w przeglądarce internetowej ani w programie Acrobat Reader, należy zainstalować program Acrobat Reader z witryny internetowej firmy Adobe.

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-07
  • Ostatnia modyfikacja: 2009-05-07
  • Artykuł: HE39
  • Wyświetleń:

    10382