Arkivering og kopiering af iCloud-data

Her kan du se, hvordan forskellige typer iCloud-data kopieres.

Det er en god ide at tage en sikkerhedskopi af data, som ligger i iCloud. Opbevar sikkerhedskopien et sikkert sted. Hvis du ved en fejl kommer til at slette vigtige kontakter, e-mails eller dokumenter, kan du gendanne dem ved hjælp af sikkerhedskopien. Følg nedenstående fremgangsmåde for at kopiere dataene fra dine forskellige programmer. 

Vis alle | Skjul alle

Bogmærker

Eksport af Safari-bogmærker

 1. Vælg Arkiv > Eksporter bogmærker.
 2. Vælg, hvor arkivet skal eksporteres til, og klik på Arkiver. Arkivets navn er Safari Bookmarks.html, medmindre du ændrer det.

Eksport af FireFox-bogmærker

Se Mozillas vejledning til eksport af bogmærker.

Eksport af Google Chrome-bogmærker

Se Googles vejledning til eksport af bogmærker.

Eksport af Internet Explorer-favoritter (bogmærker)

Se Microsofts vejledning til eksport af bogmærker.

Kalendere

Kalendereksport i OS X Mountain Lion og nyere versioner

Her kan du få hjælp til at eksportere kalendere.

Kalendereksport i OS X Lion

 1. Åbn iCal.
 2. Klik på knappen Kalender for at se kalenderlisten, hvis den ikke allerede vises.
 3. Vælg en af kalenderne på kalenderlisten.
 4. Vælg Arkiv > Eksporter > Eksporter.
 5. Vælg, hvor kalenderen skal arkiveres.
 6. Klik på Eksporter.
 7. Gentag fremgangsmåden for hver kalender, der skal kopieres.

Kalenderoverførsel fra iCloud.com

 1. Gå til iCloud-kalenderen på iCloud.com, og log ind med dit Apple-id.
 2. Del en kalender med andre.
 3. Kopier URL-adressen (webadressen) for den fælles kalender, og sæt den ind i adresselinjen i browseren. Tryk ikke på Enter eller Retur.
 4. Erstat "webcal" med "http", og tryk på Enter eller Retur. Der overføres et ICS-arkiv til standardmappen for overførsler.
 5. Føj kalenderen til en kalenderklient som Kalender eller iCal på en Mac-computer eller Outlook på en Windows-computer.
 6. Stop deling af kalenderen.

Kalendereksport i Outlook 2007 og nyere versioner

 1. Åbn Outlook.
 2. Vælg på kalenderlisten den kalender, der skal kopieres.
 3. Fjern markeringen af alle andre kalendere.
 4. Vælg Filer > Gem som.
 5. Klik på Flere indstillinger for at tilpasse datoområdet og mængden af oplysninger, så hele kalenderen er med (afhænger af Outlook-versionen).
 6. Klik på OK.
 7. Vælg, hvor kalenderen skal gemmes, og klik på Gem.
 8. Gentag fremgangsmåden for hver kalender, der skal kopieres.

Kontakter

Eksport af kontakter i OS X Lion og nyere versioner

 1. Åbn Kontakter. OS X Lion: Åbn Adressebog.
 2. Vælg Oversigt > Vis grupper. OS X Lion og OS X Mountain Lion: Vælg Oversigt > Grupper.
 3. Vælg Alle kontakter på listen Grupper.
 4. Klik på en kontakt på listen Grupper.
 5. Vælg Rediger > Vælg alle for at eksportere alle kort.
 6. Vælg Arkiv > Eksporter > Eksporter vCard.
 7. Vælg, hvor arkivet skal ligge, og klik på Arkiver.

Hvis du bruger Grupper, skal du overveje at arkivere hele databasen med kontakterne eller adressebogen. Ved vCard-metoden, som er beskrevet ovenfor, kopieres kontakterne, men ikke grupperne. Komprimerede arkiver er mere komplekse, men i nogle tilfælde kan der være problemer med at gendanne dataene fra de komprimerede arkiver, hvis der er forbindelse til internettet, og du er logget på iCloud.

Eksport af et komprimeret arkiv:

 • OS X Mountain Lion og nyere versioner: Åbn Kontakter, og vælg Arkiv > Eksporter > Komprimerede kontakter.
 • OS X Lion: Åbn Adressebog, og vælg Arkiv > Eksporter > Adressebogsarkiv.

Eksport af kontakter fra iCloud.com

Eksporter iCloud-kontaktoplysningerne som vCard.

Eksport af kontakter i Outlook 2007 og nyere versioner

Se Microsofts vejledning i eksport af kontakter.

Dokumenter

Kopiering af dokumenter i OS X Mountain Lion og nyere versioner

 1. Åbn det program, som blev brugt til at oprette dokumentet, og vælg Arkiv > Åbn.
 2. Klik på iCloud i øverste venstre hjørne af dialogen Åbn.
 3. Åbn det dokument, der skal kopieres. Hold Alternativtasten nede, og vælg Arkiv > Arkiver som.
 4. Vælg, hvor dokumentet skal ligge, og klik på Arkiver.

I OS X Mountain Lion og nyere versioner er det muligt at åbne Billedfremviser- og TextEdit-arkiver, der er arkiveret i iCloud, via iCloud-listen i dialogen Åbn. De kan ikke åbnes via iCloud.com.

Overførsel af kopier af iWork-dokumenter

 1. Log på iCloud.com på en Mac- eller Windows-computer.
 2. Åbn det program, som blev brugt til at oprette det dokument, der skal hentes (Pages, Numbers eller Keynote).
 3. Marker dokumentet, og vælg indstillingen Hent i lokalmenuen Handling (). Dokumentet overføres til standardmappen for overførsler.

Kopiering af dokumenter, der er oprettet i programmer fra andre producenter end Apple

Hvis der er arkiveret dokumenter i iCloud, som ikke er oprettet med et Apple-program, skal du kontakte programproducenten for at få høre, hvordan dokumenter fra programmet kopieres.

iTunes i netskyen

Med iTunes i netskyen får du på alle dine enheder adgang til musik, film og tv-udsendelser, som du tidligere har købt. Hvis du vil tage en komplet sikkerhedskopi, er det en god ide også at tage en kopi af dine iTunes-data. Sikkerhedskopier dit iTunes-bibliotek ved at kopiere det til en ekstern harddisk.

Mail og noter

Kopiering af e-mails i OS X Lion og nyere versioner

Her kan du se, hvordan man flytter, sletter og kopierer iCloud-e-mails.

Kopiering af noter

Åbn programmet Noter på iCloud.com. Kopier teksten i hver note, og indsæt teksten i et dokument på computeren, f.eks. et Pages- eller TextEdit-dokument. Arkiver dokumentet på computeren.

Min fotostream og iCloud-fotodeling

Du har muligvis allerede en kopi af dine fotos i Min fotostream:

 • OS X: Fotos i Min fotostream importeres automatisk i iPhoto- eller Aperture-biblioteket, medmindre Min fotostream og Automatisk import er slået fra i iPhoto- eller Aperture-indstillingerne.
 • Windows: Min fotostream-fotos importeres automatisk, når Min fotostream er slået til i iCloud-kontrolpanelet.

Kopiering af indholdet af Min fotostream og iCloud-fotodeling i iOS 6 og iOS 7

Følg denne fremgangsmåde for at kopiere fotos fra Min fotostream manuelt:

iOS 7:

 1. Åbn Fotos, tryk på Album, og tryk på Min fotostream.
 2. Arkiver billeder vha. en af disse metoder:
  • Tryk på et billede for at åbne det, og tryk på Del . Du kan vælge flere billeder ved at rulle til venstre eller højre og trykke på de billeder, som skal arkiveres. Tryk på Arkiver til kamerarulle. Hvis du har en iPhone 4S eller iPhone 4, skal du trykke på Næste og derefter trykke på Arkiver til kamerarulle.
  • Tryk på Vælg, og tryk på de billeder, der skal arkiveres. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
 3. Arkiver kamerarullen på computeren.

iOS 6:

 1. Åbn Fotos, tryk på Fotostream, og tryk på Min fotostream.
 2. Arkiver billeder vha. en af disse metoder:
  • Tryk på et billede for at åbne det. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
  • Tryk på Rediger, og tryk på de billeder, der skal arkiveres. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
 3. Arkiver kamerarullen på computeren.

Følg denne fremgangsmåde for manuelt at kopiere fotos fra en fælles stream, som du abonnerer på:

iOS 7:

 1. Åbn Fotos, og tryk på Fælles.
 2. Tryk på navnet for den fælles fotostream.
 3. Arkiver billeder vha. en af følgende metoder:
  • Tryk på et billede for at åbne det, og tryk på Del . Du kan vælge flere billeder ved at rulle til venstre eller højre og trykke på de billeder, som skal arkiveres. Tryk på Arkiver til kamerarulle. Hvis du har en iPhone 4S eller iPhone 4, skal du trykke på Næste og derefter trykke på Arkiver til kamerarulle.
  • Tryk på Vælg, og tryk på de billeder, der skal arkiveres. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
 4. Arkiver kamerarullen på computeren.

iOS 6:

 1. Åbn Fotos, og tryk på Fotostream.
 2. Tryk på navnet for den fælles fotostream.
 3. Arkiver billeder vha. en af følgende metoder:
  • Tryk på et billede for at åbne det. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
  • Tryk på Rediger, og tryk på de billeder, der skal arkiveres. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
 4. Arkiver kamerarullen på computeren.

Kommentarer og "Synes godt om"-tilkendegivelser, der er knyttet til et fælles fotostream-foto, arkiveres ikke.

Kopiering af indholdet af Min fotostream og iCloud-fotodeling i OS X Lion og nyere versioner

Følg denne fremgangsmåde for at importere fotos i iPhoto-biblioteket manuelt:

 1. Slut iOS-enheden til computeren.
 2. Du kan importere alle nye arkiver eller vælge, hvad der skal importeres: 
  • Hvis du vil importere alle nye fotos, som vises i iPhoto-vinduet, skal du klikke på knappen Import med antallet af fotos.
  • Hvis du vil importere et udvalg af fotos, skal du holde Kommandotasten nede, mens du klikker på fotominiaturer. Du kan også trække med musen for at vælge en gruppe af fotos. Klik på Importer valgte.

Når du har importeret fotoene, kan du eksempelvis sikkerhedskopiere iPhoto-biblioteket.

Følg denne fremgangsmåde for at importere fotos og videoer fra alle fælles streams til iPhoto-biblioteket manuelt:

 1. Åbn iPhoto, og vælg Fælles > iCloud på kildelisten.
 2. Vælg en fælles stream under streams for familie og venner.
 3. Du kan importere alle nye arkiver eller vælge, hvad der skal importeres:
  • Klik på Føj til og derefter Importer.
  • Hvis du vil importere bestemte arkiver, skal du åbne den fælles stream, holde Kommandotasten nede og vælg det, der skal importeres. Klik på Føj til og derefter Importer.

Følg denne fremgangsmåde for at importere fotos og videoer i Aperture-biblioteket manuelt:

 1. Klik på Fotostream i vinduet med biblioteksinfo.
 2. Dobbeltklik på Min fotostream eller en fælles stream.
 3. Vælg de fotos eller videoer, der skal importeres.
 4. Træk derefter fotoene eller videoerne til et projekt eller et album i vinduet med biblioteksinfo.

Når du har importeret fotoene eller videoerne, kan du eksempelvis sikkerhedskopiere Aperture-biblioteket.

Kopiering af indholdet af Min fotostream og iCloud-fotodeling i Windows

Alle foto i Min fotostream gemmes automatisk på en Windows-pc og er tilgængelige, selv om du deaktiverer Fotos i iCloud-kontrolpanelet. Hvis du vil gemme fotos og videoer fra en fælles stream, skal du først gemme dem i en anden mappe på harddisken:

 1. Åbn iCloud-kontrolpanelet:
  • Windows 8.1: Gå til startskærmbilledet, klik på pil ned Pil ned i nederste venstre hjørne, og klik derefter på programmet iCloud.
  • Windows 8: Gå til startskærmen, og klik på iCloud-feltet.
  • Windows 7: Vælg Start-menuen > Alle programmer > iCloud > iCloud. 
 2. I iCloud-kontrolpanelet skal du klikke på knappen Indstillinger ved siden af Fotos (eller Fotostream). Noter den sti, der vises under "Placering af Fotostream."
 3. Åbn et Stifinder-vindue.
 4. Gå til mappen med iCloud-fotos vha. den sti i iCloud-kontrolpanelet, du har noteret. Åbn mappen Shared.
 5. Vælg de fotos, som du vil gemme, og kopier dem til en anden mappe på harddisken. Tag denne mappe med ved sikkerhedskopiering af computerens harddisk på en anden enhed eller via en sikkerhedskopieringstjeneste.

Oplysninger om at sikkerhedskopiere en Windows-computer kan ses på Microsoft Support-webstedet.

Påmindelser

Eksport af påmindelser i OS X Mountain Lion og nyere versioner

Her kan du læse mere om eksport af påmindelser i OS X Mountain Lion. Vejledningen kan også bruges til at eksportere påmindelser i OS X Mavericks.

Eksport af en liste med påmindelser i OS X Lion

 1. Åbn iCal, og klik på Påmindelser. Hvis lokalmenuen med påmindelser ikke vises, skal du vælge Oversigt > Vis påmindelser.
 2. Hold Kontroltasten nede, og klik på navnet på listen, der indeholder de påmindelser, som du vil eksportere.
 3. Vælg Eksporter i lokalmenuen.
 4. Vælg, hvor arkivet skal ligge, og klik på Eksporter. Påmindelserne eksporteres som et .ics-arkiv.

Husk sikkerhedskopiering

Hvis du arkiverer kopier af programdata på computeren, skal du sørge for regelmæssigt at sikkerhedskopiere computeren på en lagringsenhed eller via en sikkerhedskopieringstjeneste. Du skal også sikkerhedskopiere din iOS-enhed med jævne mellemrum. Med en sikkerhedskopi er det muligt at gendanne dine data, hvis computeren eller iOS-enheden bliver beskadiget eller stjålet.

Vigtigt: Oplysninger om tredjepartswebsteder og -produkter er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for hverken godkendelse eller anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for udvalget af, ydeevnen på eller brugen af oplysninger eller produkter, der findes på tredjepartswebsteder. Apple inkluderer kun disse som en service til vores brugere. Apple har ikke afprøvet de oplysninger, der findes på disse websteder, og fremsætter ingen erklæringer angående deres nøjagtighed eller pålidelighed. Der er altid en risiko forbundet med at bruge oplysninger eller produkter, der findes på internettet, og Apple påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Tredjepartswebsteder er uafhængige af Apple, og Apple har ikke kontrol over indholdet på sådanne websteder. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Vigtigt: Oplysninger om produkter, som ikke produceres af Apple, er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for Apples anbefaling eller godkendelse. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Sidst ændret:
Var dette nyttigt?

Yderligere oplysninger om produktsupport

Danmark (Dansk)