Přehled zabezpečení a ochrany osobních údajů na iCloudu

Apple bere zabezpečení dat a ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. iCloud je vytvořený s využitím standardních bezpečnostních postupů a využívá přísné zásady ochrany dat.

Tento článek vysvětluje, jak iCloud zajišťuje bezpečnost vašich osobních údajů a dat. Kromě tohoto článku si také můžete prostudovat Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple, které se týkají iCloudu.

Zabezpečení dat

iCloud vaše data zabezpečuje tak, že je při přenosech v internetu šifruje, na serveru je ukládá v zašifrovaném formátu (podrobnosti najdete v níže uvedené tabulce) a pro ověřování využívá tokeny zabezpečení. To znamená, že jsou data během přenosů do vašich zařízení i při uchovávání v cloudu chráněná před neoprávněným přístupem. iCloud využívá minimálně 128bitové šifrování AES, tedy zabezpečení na stejné úrovni, jaké používají velké finanční instituce, a nikdy šifrovací klíče nesděluje žádným třetím stranám.

Zabezpečení a funkce iCloudu

Níže uvedená tabulka obsahuje souhrnné údaje o tom, jak jsou vaše data zabezpečena při používání různých funkcí iCloudu:

Kalendáře Ano Ano Minimálně 128bitové šifrování AES
Kontakty Ano Ano
Záložky Ano Ano
Připomínky Ano Ano
Fotky Ano Ano
Dokumenty v cloudu Ano Ano
iCloud Drive Ano Ano
Zálohování Ano Ano
Hledat iPhone Ano Ano
Najít přátele Ano Ano
Klíčenka na iCloudu Ano Ano

Pro ukládání a přenášení hesel a informací o platebních kartách používá 256bitové šifrování AES. Používá také kryptografii na bázi asymetrických eliptických křivek a zabalení klíče (key wrapping).

iCloud.com Ano Není k dispozici Všechny relace na webu iCloud.com jsou šifrovány pomocí SSL. Všechna data používaná prostřednictvím webu iCloud.com jsou šifrovaná na serveru, dle informací v této tabulce.
Zpět na můj Mac Ano Není k dispozici Funkce Zpět na můj Mac v iCloudu neukládá žádná data. Data načítaná z ostatních počítačů jsou při přenosech šifrována pomocí SSL.
iTunes v cloudu Ano Není k dispozici Zakoupené nebo nahrazené hudební soubory se na serveru nešifrují, protože neobsahují žádné osobní údaje.
Mail a Poznámky Ano Ne Veškeré přenosy mezi vašimi zařízeními a iCloud Mailem a Poznámkami iCloudu jsou šifrovány pomocí SSL. V souladu se standardními postupy v oboru iCloud nešifruje data uložená na poštovních serverech IMAP. Všichni e-mailoví klienti Apple volitelně podporují šifrování S/MIME.

Používání tokenů zabezpečení pro ověřování

Při používání služeb iCloudu pomocí vestavěných aplikací Apple (například Mail, Kontakty a Kalendář v iOS nebo OS X) je ověřování řešeno pomocí tokenu zabezpečení. Používání tokenů zabezpečení eliminuje nutnost ukládání hesla iCloudu do zařízení a počítačů. I když se pro přístup k datům na iCloudu rozhodnete využívat aplikace jiných výrobců, je vaše uživatelské jméno a heslo posíláno prostřednictvím šifrovaného spojení SSL.

Silná hesla

Při vytváření Apple ID pro používání s iCloudem musí mít vaše heslo minimálně 8 znaků a musí být složeno z číslic, velkých a malých písmen. Používání silného hesla je tou nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat pro zajištění bezpečnosti svých dat. Další informace o vytvoření silného hesla.

Dvoustupňové ověření

Apple nabízí volitelné vylepšení zabezpečení Apple ID nazývané dvoufázové ověření. Dvoustupňové ověření vyžaduje před provedením změn údajů účtu na webu Moje Apple ID, při přihlášení k iCloudu na novém zařízení nebo na webu iCloud.com nebo při nákupu v iTunes Storu, iBooks nebo App Storu z nového zařízení, abyste ověřili svou identitu pomocí jednoho z vašich zařízení. Další informace o dvoustupňovém ověření.

Soukromí

Celá společnost Apple je odhodlána chránit vaše osobní údaje. Naše Zásady ochrany osobních údajů řeší způsob, jakým shromažďujeme, využíváme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme vaše informace.

Navíc k dodržování Zásad ochrany osobních údajů společnosti Apple jsou funkce iCloudu navrhovány s ohledem na ochranu vašeho soukromí. To jsou například:

Hledat iPhone

 • Aby bylo možné vaše zařízení vyhledat, musíte nejdříve v Nastavení iOS zapnout funkci Najít iPhone, Najít iPad nebo Najít iPod touch.
 • Aby bylo možné vyhledat váš Mac, musíte nejdříve v Předvolbách systému OS X nastavit funkci Hledat můj Mac.
 • Polohová data jsou ze zařízení odesílána pouze tehdy, když si vyžádáte jeho polohu – nejsou přenášena ani zaznamenávána za žádných jiných okolností.
 • Poslední známé údaje o poloze zařízení jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy 24 hodin a pak jsou trvale odstraněny.
 • Data režimu Ztraceno jsou uložena v zařízení, které se nachází v režimu Ztraceno, a mohou být načtena pouze vámi na vaše vyžádání.
 • Po 15 minutách nečinnosti jste z aplikace Hledat iPhone (na zařízení nebo na webu) automaticky odhlášeni.
 • Vzdálené uzamčení umožňuje uzamčení obrazovky zařízení, aby se nikdo cizí nemohl dostat k vašim datům.
 • Vzdálené smazání umožňuje trvale a bezpečně smazat ze zařízení vaše data.
 • Když používáte Rodinné sdílení, je sdílení polohy vašeho zařízení se členy rodiny volitelné. Sdílení polohy vašeho zařízení není ve výchozím nastavení zapnuté.

  Další informace o funkci Najít iPhone.

Sdílení údaje o poloze

 • Prostřednictvím iCloudu můžete pomocí funkce Najít přátele nebo pomocí zabudované aplikace Zprávy v iOS 8 sdílet svou polohu s přáteli a rodinou.
 • Aby někdo mohl vidět vaši polohu, musíte této osobě nejdříve udělit výslovné oprávnění.
 • Vaše poloha je ze zařízení odesílána pouze tehdy, když si vaši přátelé vyžádají vaši polohu nebo když se rozhodnete svou polohu poslat prostřednictvím zprávy – není přenášena ani zaznamenávána za žádných jiných okolností.
 • V aplikaci je jeden přepínač, jehož prostřednictvím se před všemi svými přáteli můžete skrýt. Tuto možnost můžete vypnout z libovolného z těchto nastavení:
  • Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Sdílet moji polohu
  • Nastavení > iCloud > Sdílet moji polohu
 • Poslední známé údaje o poloze jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy pouze 2 hodiny a pak jsou trvale smazány.
 • Když používáte Rodinné sdílení, je sdílení polohy vašeho zařízení se členy rodiny volitelné. Sdílení vaší polohy není ve výchozím nastavení zapnuté.
 • Svou polohu můžete sdílet s přáteli a můžete si zobrazovat polohu svých přátel na mapě, když si z App Storu stáhnete volitelnou a bezplatnou aplikaci Najít přátele.

  Další informace o funkci Najít přátele.

Klíčenka na iCloudu

 • Šifrovací klíče klíčenky na iCloudu se vytvářejí na vašich zařízeních a společnost Apple k nim nemá přístup. Přes servery Apple procházejí pouze šifrovaná data klíčenky a společnost Apple nemá přístup k žádným údajům klíčů, které by mohl být použity k dešifrování těchto dat.
 • K vaší klíčence na iCloudu mají přístup pouze důvěryhodná zařízení, která jste schválili.
 • Pokročilá nastavení vám umožní zvolit kód zabezpečení iCloudu delší než čtyři číslice nebo si ho nechat vygenerovat zařízením.
 • Podle potřeby můžete zakázat obnovu klíčenky, což znamená, že klíčenka na iCloudu je aktualizována ve všech vašich schválených zařízeních, šifrovaná data se však neukládají u společnosti Apple a nelze je obnovit v případě, že byste všechna svá zařízení ztratili.

Fotky

Poslední úprava:
Užitečný?
76 % lidí připadá tento článek užitečný.

Další informace produktové podpory

Česká republika