Vypnutí a zapnutí (restartování) a resetování iOS zařízení

Přečtěte si, jak vypnout a zapnout (restartovat) a resetovat iPhone, iPad nebo iPod touch. 

Jak restartovat

Na horní straně zařízení stiskněte tlačítko spánku/probuzení a podržte ho, dokud se nezobrazí červený posuvník. Přetažením posuvníku zařízení úplně vypněte.

Po vypnutí zařízení znovu stiskněte tlačítko spánku/probuzení a podržte ho, dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak resetovat

Resetování zařízení je krajní řešení. Použijte ho jen tehdy, když zařízení nemůžete restartovat.

Když chcete zařízení resetovat, stiskněte současně tlačítko spánku/probuzení a tlačítko plochy a podržte je nejméně 10 sekund, dokud se nezobrazí logo Apple.

Další nápověda

Podívejte se, co dělat, když zařízení stále nereaguje a nejde zapnout.

Poslední úprava:
Užitečný?
78 % lidí připadá tento článek užitečný.

Další informace produktové podpory

Česká republika